Chek institute (Corrective Holistic Exercise Kinesiology) är ett Holistiskt hälsoinstitut som har sitt säte i San Diego. Institutet håller också kurser runt om i världen bl.a. i Sverige, England, USA och Nya Zeeland.

 

Paul Chek is a world-renowned expert in the fields of corrective and high-performance exercise kinesiology, stress management and holistic wellness. For over thirty years, Paul’s unique, integrated approach to treatment and education has changed the lives of many of his clients, his students and their clients. By treating the body as a whole system and finding the root cause of a problem, Paul has been successful where traditional approaches have consistently failed"

 

(https://chekinstitute.com)

 

Jag gick min första kurs 2016 HCL level 1 och är övertygad om att Chek Institutes kurser är de absolut vassaste och mest lärorika kurser som existerar i dagens hälsoindustri. Om du vill vara frisk och må bra utifrån dina förutsättningar så rekommenderar jag starkt att lära dig om Cheks levnadsfilosofi. Det är inte den enda vägen att gå om man vill må bra, men den mest integrerade enligt mig, och många andra inom hälsobranschen. Som ett plus på kanten så är Paul noggrann med att varje individ som har gått en kurs och som vill gå vidare till en annan bör leva, äta och "skita" som han själv lär. Han menar att...

“ Don't go to sick doctors for health advice”.